Print

Algemene informatie

Alle intern begeleiders van De Veenplas komen geregeld bij elkaar om zaken te bespreken die te maken hebben met hun werk als intern begeleider.

De netwerkbijeenkomsten zijn vooral gericht op het uitwisselen van ervaringen, bespreken van casussen en het volgen van ontwikkelingen.