Print

Algemene informatie

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in een notendop
Op grond van de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) heeft elke school van De Veenplas een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De belangrijkste taak van de Medezeggenschapsraad is om, samen met de directeur, nieuw beleid en nieuwe afspraken in de school, te bespreken.
Over een aantal zaken moet de medezeggenschapsraad advies uitbrengen of instemmen voordat de school ze gaat uitvoeren. Op de websites van de afzonderlijke scholen vindt u informatie over de medezeggenschapsraden.
 
De medezeggenschapsraad bespreekt zaken die de eigen school aangaan. Als het echter gaat om Veenplasbeleid of bestuursafspraken die voor alle Veenplasscholen gelden, dan worden zaken door de directeur/bestuurder ter advisering of instemming aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voorgelegd.
De GMR wordt gevormd door ouders en personeelsleden die in de medezeggenschapsraden van de scholen zitting hebben. Van elke school heeft ťťn ouder en ťťn personeelslid zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  

De GMR heeft algemeen informatierecht en een instemmings- en adviesbevoegdheid
Dit houdt in dat de GMR informatie krijgt en meedenkt, meebeslist over zaken op financieel onderwijskundig en organisatorisch gebied.
Enkele voorbeelden:
  • De Veenplasbegroting
  • De meerjarenbegroting van De Veenplas
  • Het formatiebeleid
  • Het meerjarenformatiebeleid
  • Het jaarverslag
  • Het personeelsbeleid
Daarnaast is de GMR aangesloten bij een geschillencommissie.

FinanciŽle commissie
Belangrijke financiŽle onderwerpen worden voorbereid door de financiŽle commissie van de GMR.

Vergaderdata
De vergaderdata van de GMR vindt u onder het tabblad Agenda.
 
Uitgebreidere informatie?
Wilt u meer of preciezere informatie dan kunt u terecht in de databank van deze website. Daar vindt u de diverse medezeggenschapsreglementen. Ook kunt u terecht op de website www.nko.nl.