Print

Uitgangspunten van nu

Missie en motto:
"ECHT LEREN DOE JE BIJ DE VEENPLAS!!"

Kernwaarden:
U mag ons aanspreken op onze kernwaarden:
A.    optimale ontwikkeling van ieder kind;
B.    professionaliteit;
C.    pedagogisch partnerschap: ouders en school delen de zorg voor het kind;
D.    innovatief in een lerende organisatie.

Visie:
De Veenplas wil als lerende organisatie staan voor eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Zo willen wij onze leerlingen vanuit katholieke waarden en normen een stevige basis voor het verdere leven meegeven.

Visie op onderwijs en kwaliteit:
Onderwijs is onze kerntaak. Wij werken in de scholen voortdurend aan de onderwijskwaliteit. Zo blijven wij in onze eigen - lerende - organisatie ook altijd in ontwikkeling. Net als onze leerlingen.

Opbrengstgericht werken:
De Veenplas ziet zichzelf als een lerende organisatie met een professionele en transparante cultuur, als een organisatie die voortdurend werkt aan de kwaliteit van het onderwijs en die daarbij blijvend inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. Het huidige speerpunt in landelijk onderwijsbeleid ‘Opbrengstgericht Werken’ sluit hier heel goed bij aan.
 
De Veenplas heeft Opbrengstgericht Werken gedefinieerd als:
‘Systematisch en doelgericht werken aan het optimaliseren van de prestaties van ieder individueel kind. Onder prestaties verstaan wij dan de minimale groei die je van ieder individueel kind mag verwachten op het gebied van basisvaardigheden en levensvaardigheden. Onder optimaliseren verstaan wij zo gunstig mogelijk voor de lange termijn.’
 
Systematisch en doelgericht werken aan de prestaties van de kinderen vraagt om opbrengstgericht besturen en leiding geven. Dit betekent dat er planmatig en op systematische wijze inhoud gegeven wordt aan het proces van richting geven (het besturen/ plannen) en het op koers houden (beheersen/de control) van de organisatie. Efficiency maar vooral effectiviteit zijn daarbij belangrijke kwaliteitsdoelen.