Print

Dotcomschool

Alle scholen binnen De Veenplas werken met Dotcomschool, een onderwijs- en administratie systeem (OAS).
Bij problemen of vragen m.b.t. de werking van het programma Dotcomschool kan men zich richten tot de helpdesk van Dotcomschool, support@dotcomschool.nl.
Ook kan er contact opgenomen worden met de ICT-er van de school.

Voor stappenplannen kun je terecht op de website: www.dotcomschool.nl. Via de knop "gebruikerssite" kun je inloggen op een besloten gedeelte voor scholen. Iedere school heeft een eigen inlogcode, deze is ook op te vragen bij de ICT-er.

Handmatig dultkoppeling tot stand brengen