Print

Raad van Beheer

SKB De Veenplas heeft als bestuursmodel gekozen voor het ďRaad van BeheermodelĒ. De Raad van Beheer  bestaat uit twee geledingen: de directeur/bestuurder, verantwoordelijk voor het dagelijks uitvoerend bestuur en de toezichthoudende leden, verantwoordelijk voor het interne toezicht.

In het interne toezichtkader, dat bestaat uit diverse documenten (te vinden op deze website in de databank), wordt beschreven hoe binnen De Veenplas de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld zijn tussen de toezichthouders, de directeur/bestuurder en de directeuren van de scholen.
Hierdoor wordt de scheiding tussen toezicht houden en het dagelijks besturen van de organisatie geregeld en geborgd.

De Raad van Beheer doet haar werk vanuit een gevoel van grote maatschappelijke betrokkenheid en met de belangen van de samenleving als richtlijn.

De Raad van Beheer is als volgt samengesteld:

Mevrouw Drs. T.E.G. Janson (Thea), directeur/bestuurder, uitvoerend lid Raad van Beheer

De toezichthoudende leden van de Raad van Beheer zijn:

De heer Drs. P. v.d. Geest (Peter), voorzitter
De heer M. Mollema (Martin), secretaris
Mevrouw Drs. H. van Lith-Slof (Herma), lid
De heer Drs.F. Pickott (Francis), lid
Mevrouw Mr. F. Schouten-Korwa (Fadjar), lid
De heer Dr. J. Engelfriet (Joeri), lid