Print

De Stichtingen Katholiek Basisonderwijs Alphen aan den Rijn & Katholiek Basisonderwijs De Veenplas samen verder?

26 april 2010
De bestuurlijke fusie die beide besturen van de scholen voor ogen hebben veronderstelt een versterking van hun lange termijn positie. Deze maand start een verkennend onderzoek om een goede afweging te maken voor deze fusie. Eind 2010 wordt het onderzoek afgerond.
 
De Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen aan den Rijn heeft 6 basisscholen in verschillende wijken binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.
Onder Stichting Katholiek Onderwijs De Veenplas vallen 10 basisscholen in de gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude.
 
Verkennend onderzoek
Deze maand start het verkennend onderzoek naar de verschillen tussen beide besturen en de mogelijkheden en gevolgen van een eventuele besturenfusie. Eind 2010 moet helder zijn of en onder welke voorwaarden een fusie mogelijk is. Daarna volgt het medezeggenschapstraject. Wanneer dat leidt tot instemming worden in 2011 de voorbereidingen getroffen om te komen tot één bestuurlijke organisatie.
 
Ondersteuning door de bond KBO
Voor de uitvoering van de verkenning is een projectorganisatie opgezet met een projectleider en een stuurgroep. Deze maand worden er diverse werkgroepen ingericht. De besturen laten zich professioneel ondersteunen door de Bond KBO, een organisatie die veel ervaring heeft in het verkennen en begeleiden van besturenfusies.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij de directeuren van de scholen. Indien uw vragen niet beantwoord kunnen worden dan kunt u zich wenden tot het bestuur via fusie@veenplas.nl.