Print

Strategisch beleidsplan 2012-2016

21 december 2012
Onlangs is het strategisch beleidsplan 2012-2016 van De Veenplas vastgesteld.
Een mooi beleidsdocument dat ons de koers voor de komende jaren aangeeft.

Het beleidsplan is opgenomen in de databank onder organisatie-meerjarenbeleidsplannen, maar is ook te bereiken via onderstaande link.

Strategisch beleidsplan 2012-2016