Print

Statutenwijziging SKB De Veenplas

12 september 2012
Op woensdag 12 september jl. zijn de nieuwe statuten van Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas bij de notaris gepasseerd. Met de ondertekening is een belangrijk traject van bestuurlijke herstructurering van onze mooie onderwijsorganisatie voltooid.
Mevrouw Thea Janson, benoemd per 1 september 2012, heeft nu als directeur/bestuurder de bestuurlijke bevoegdheden. Het Algemeen Bestuur gaat verder als Raad van Beheer, met een meer toezichthoudende functie. Daarmee wordt de scheiding tussen beleidsuitvoering en toezicht, zoals door de wetgever voorgeschreven, gerealiseerd.
De leden van de Raad van Beheer hebben besloten naast de zorg voor continuÔteit ook voor vernieuwing binnen de Raad te zorgen. Daartoe is een nieuw rooster van aftreden voor de leden van de Raad opgesteld.
Het rooster voorziet erin dat per 1 november 2012 Hans Mank, voorzitter van de Raad, zal terugtreden. Gerhard Burgmeijer zal het voorzitterschap overnemen. Er wordt naarstig gezocht naar een nieuw lid van de Raad van Beheer. De Raad van  Beheer bestaat uit minimaal vijf personen, die zich nauw betrokken voelen bij de ontwikkelingen binnen en buiten De Veenplas. Ons motto luidt ďEcht leren doe je bij De VeenplasĒ. Dit geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor alle personeelsleden, betrokken ouders en bestuursleden. GeÔnteresseerden en kandidaten voor de functie van lid van de Raad van Beheer kunnen zich voor informatie wenden tot mevrouw Thea Janson, telefoon 0172-570204, e-mail info@veenplas.nl.