Print

Benoeming directeur/bestuurder

13 juli 2012
Het algemeen bestuur van De Veenplas is verheugd mee te kunnen delen dat, na een unanieme voordracht door de benoemingsadviescommissie, mevrouw T. (Thea) Janson per 1 september 2012 benoemd is als directeur/bestuurder van De Veenplas.
Alle geledingen van De Veenplas feliciteren Thea met haar benoeming en heten haar van harte welkom binnen de organisatie!