Print

Vacature Directeur/Bestuurder SKB De Veenplas

11 mei 2012
SKB De Veenplas heeft een vacature voor een directeur/bestuurder.
Meer informatie over het profiel en de procedure, en de mogelijkheid tot inwinnen van informatie en insturen van uw sollicitatie, treft u aan op: http://www.parcours.nl/directeurbestuurder-de-veenplas-te-nieuwveen.
Aangezien De Veenplas op dit moment een structuurwijziging ondergaat zijn de beleidsstukken die in de databank van deze site zijn opgenomen aan verandering onderhevig.
Meer informatie over de nieuwe bestuursstructuur is te vinden in het concept bestuurs- en managementreglement.
Tevens ter informatie het concept strategisch beleidsplan 2012-2016.