Print

Basisschool De Kinderarcke

Directeur: Anne van Bostelen

De Kinderarcke, meervoudige kijk op kinderen

Op De Kinderarcke zijn we in alles gericht op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
Samen streven wij er naar tegemoet te komen aan verschillende basisbehoeften van kinderen,zodanig dat ieder kind zich positief betrokken voelt bij school, succes ervaart en plezier beleeft aan leren, ongeacht wie er voor de klas staat.
We willen er de komende jaren in slagen om de schoolomgeving zo in te richten, dat we vanuit oog voor verschillen tussen kinderen tegemoet komen aan vier basale behoeften van kinderen:
 • Autonomie
 • Relatie
 • Competentie
 • Spelend leren
Onze kijk op leren
Waarom leren kinderen?
 • Leren staat in het teken van de totale ontwikkeling van kinderen.
 • Leren doen kinderen om zelfstandige individuen te worden en als zelfstandig individu te functioneren.

Hoe leren kinderen?
 • Tijdens het leren maken kinderen eigen keuzes, ze bepalen mee wat en hoe ze leren.
 • Leren is het zelf ontdekken van oplossingen en strategieŽn.
 • Leren is eigen verantwoordelijkheid dragen.
 • Leren doe je vanuit eigen interesses.
 • Leren vindt plaats vanuit de eigen ontwikkelingsdrang binnen de zone van de naaste ontwikkeling.
 • Leren doe je ook wanneer je geprikkeld wordt door de omgeving.
 
Wat leren kinderen?
 • Kinderen leren zowel attitudes, vaardigheden, inzichten en kennis, in een omgeving waar haalbare regels en afspraken worden gehanteerd.
 • Kunstzinnige en culturele vorming nemen een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs.
 
Voorwaarden om te kunnen leren
 • Kinderen spelen en werken in een veilige, vertrouwde omgeving.
 • Leren betekent respect en zorg voor elkaar hebben en ervaren.
 • Tijdens het leren is er aandacht voor verschillen: kinderen verschillen en gehanteerde didactiek verschilt.
 
Organisatie van leren
 • Leren vindt plaats in een prikkelende omgeving en sluit aan bij een natuurlijke wijze waarop geleerd wordt.
 • Om het leren te organiseren, moet je onderwijs en zorg op creatieve wijze in elkaar laten overlopen.

Leerbronnen
 • Bij het leren worden moderne leermiddelen en communicatietechnieken toegepast.
 • Leren vindt plaats midden in de samenleving en in goede relatie met de omgeving.
 
Onze leefregels
De school als Ė kleine Ė samenleving vraagt om regels. Deze regels zijn nodig om te waarborgen dat de vier basisbehoeften, gerealiseerd kunnen worden. We onderscheiden drie hoofdleefregels:
 • respect hebben voor elkaar;
 • vertrouwen in elkaar;
 • zorgzaam zijn voor onze omgeving.
 
 
 
Herenweg 149
2465 AG Rijnsaterwoude
T. 0172-508165
F. 0172-506950