Print

Basisschool Ter Does

Directeur: Kees Hagenaars

Historie en logo
De school is gebouwd in 1972 achter het oude schoolgebouw. Het was één van de eerste laagbouwprojecten in de regio. "Ter Does " was de naam van een niet meer bestaand huis gelegen aan de rivier de Does. De jury koos destijds voor deze naam omdat er op dat moment geen huis en zeker geen school met deze naam bekend was, de naam Does zo aan Hoogmade gebonden was en de school uitzicht had op de Does.
Het logo van ter Does bestaat uit golfjes die de rivier de Does symboliseren. Immers de naam van de school is sterk verbonden met de rivier die door het dorp stroomt. De laatste drie golfjes zijn poppetjes. Zij vormen het symbool van de kinderen die op school zitten.

Aantal leerlingen
Het aantal leerlingen op 1 oktober 2015 bedroeg 133.

Visie
Ter Does staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. Wij richten ons op een maatschappij die voortdurend in beweging is en waarin kennis een steeds grotere rol speelt. Wij streven er naar een effectieve school te zijn die open staat voor vernieuwing en die probeert de kerndoelen die de overheid stelt, bij zoveel mogelijk leerlingen te halen. Zowel de prestaties die een kind levert als het welbevinden staan bij ons centraal. Het één kan niet zonder het ander. Coöperatief leren en meervoudige intelligentie vormen onze basis van werken.

Speciale kenmerken
  • Ter Does is een effectieve school waarbij het leveren van prestaties gewaardeerd wordt en waarbij veel aandacht wordt besteed aan positief gedrag en sociale vaardigheden in relatie tot waarden en normen, dat alles in een pedagogisch klimaat dat ondersteunend en uitdagend is.
  • Leraren geven op een effectieve manier onderwijs waarbij instructie, zelfstandig werken, klassenmanagement en pedagogische aspecten nauw op elkaar zijn afgestemd. Zij maken daarbij gebruik van coöperatief leren en meervoudige intelligentie.
  • De school besteed zeer veel aandacht aan planmatig handelen, waarbij zowel de zwakke als de sterke kinderen m.b.v. handelingsplannen worden begeleid. Een remedial teacher zorgt voor extra instructie.
  • De school beschikt over een zeer uitgebreid leerlingvolgsysteem waarbij voortdurend kan worden bekeken hoever het kind in zijn ontwikkeling is. Dit traject wordt door twee interne begeleiders ondersteund.
  • De school kent een heldere structuur voor zowel leerlingen als leerkrachten.
Ter Does biedt met haar 53 computers, geschakeld in een netwerk voor de 150 leerlingen een schat aan mogelijkheden om gebruik te maken van ICT. In de komende jaren zullen alle schoolborden worden vervangen door digitale borden.
Schoollaan 4
2355 BS HOOGMADE
T. 071-5018496
F. 071-5012710