Print

Basisschool De Rietkraag

Directeur:        Ans Blanken
Adj.directeur:  Hans Zevenhoven
  
ALGEMEEN
 
De Rietkraag is ontstaan in 1996 uit de fusie tussen de Klimopschool en de Van Velzenschool. Gedurende de eerste 10 jaar na de fusie waren de leerlingen van De Rietkraag nog verdeeld over twee locaties, maar per 1 januari 2008 heeft de school een nieuw gebouw betrokken. Dit nieuwe schoolgebouw wordt gedeeld met de andere twee basisscholen van Nieuwkoop, t.w. de openbare en de christelijke school. Tevens zijn in dit gebouw de peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf te vinden.
Onze school heeft 332 leerlingen per 1 oktober 2015.
 
KENMERKEN
 
De Rietkraag is een school, die trots is op haar duidelijke structuur, haar zelfstandig werkende leerlingen, haar goede leerlingenzorg en de enthousiaste inzet van haar teamleden.
Kinderen moeten zich op onze school thuis voelen en er wordt ruimte gegeven om jezelf te kunnen zijn. Ieder kind is uniek en wordt op die manier ook behandeld. Katholiek betekent voor ons: op een goede manier omgaan met elkaar en elkaar met respect behandelen.

 
Het samen leren, het samen werken en het omgaan met elkaar is op De Rietkraag erg belangrijk. We probeen een gevoel van samenzijn te creŽren waarbij ieder als individu een belangrijke rol speelt. Sociale vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol. De Kanjertraining is hier een wezenlijk onderdeel van.
 
Er is een actieve betrokkenheid van ouders bij onze school. Dit vinden we belangrijk. Ouders helpen op allerlei gebieden en er zijn een goed functionerende, actieve ouderraad en medezeggenschapsraad.
 
Ladderhaak 9
2421 NK NIEUWKOOP
T. 0172-520050
F. 0172-520068