Print

Basisschool De Kleine Wereld

Directeur:              Anne van Bostelen-v.d. Zwet
 
Leerlingenaantal per 1 oktober 2015: 152.
 
Geschiedenis
De Kleine Wereld is in 1973 gebouwd en in 1988 werden aan het hoofdgebouw de speelzaal en de huidige personeelsruimte toegevoegd. De school bestaat uit drie gedeelten; elk deel heeft een centrale ruimte waaromheen lokalen zijn gebouwd. Deze centrale ruimte is door een schuifwand bij de klaslokalen te betrekken.
 
Visie
We streven ernaar tegemoet te komen aan de drie basisbehoeften van alle kinderen
 • Geloof en plezier in eigen kunnen (competentie)
 • Ervaren dat mensen je waarderen en graag met je omgaan (relatie)
 • Ervaren dat je zelfstandig iets voor elkaar kan krijgen (autonomie)
Deze visie willen we realiseren door:
 • Ons te laten leiden en inspireren door het OGO concept
 • De ontwikkeling van de kinderen zorgvuldig te volgen
 • Hiervoor is een planmatige manier van toetsen, observeren en analyseren de basis
 • Het plannen door de leerkrachten van een onderwijsaanbod dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van de groep en aan de verschillen die er zijn bij kinderen
 • Leerkrachten en kinderen die met elkaar omgaan op basis van vertrouwen en respect.
Kenmerken van De Kleine Wereld
Ouders ervaren de school als sfeervol, open en actief. We werken vanuit de gedachte dat ouders en team samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen.
Het team laat zich bij haar werk inspireren door het concept van O(ntwikkelings) G(ericht) O(nderwijs). Belangrijke kernpunten voor De Kleine Wereld zijn:
 
 • Kinderen bezitten ontwikkelingskracht en krijgen gerichte hulp
 • Er worden activiteiten gekozen waardoor kinderen betrokken en gemotiveerd werken
 • De leerkracht heeft een belangrijke rol; neemt initiatieven, stimuleert, geeft leiding en begeleiding
 • Er is een rijke leeromgeving, met themaís en materialen die kinderen boeien en uitdagen
 • Taal is een belangrijk middel om de wereld om je heen te begrijpen
 • Kinderen leren van en met elkaar
 • Onderwijs is maatschappelijk relevant; de werkelijkheid, de actualiteit wordt in de school gehaald.
De Kleine Wereld voor boeiend en betrokken onderwijs in een rijke leeromgeving
Larikslaan 2
2451 BV Leimuiden
T. 0172-508358
F. 0172-506949