Print

Basisschool Antonius

Directeur: Ans Blanken
 
Onze school telt 149 leerlingen verdeeld over 9 groepen in 3 units.
 
Geschiedenis
In 1908 heeft de Stichting R.K. Schoolbestuur Noorden de lagere school “St. Anthonius” opgericht. In 2008 hebben we het 100-jarig bestaan gevierd.
Onder hetzelfde Schoolbestuur vielen ook de kleuterscholen “St. Theresiahof” en “Kleuterparadijs”. Per 1 augustus 1985 werden kleuterschool “St. Theresiahof” en lagere school “St. Anthonius” samengevoegd tot “R.K. Basisschool ANTONIUS”. In augustus 1987 betrok de kleuterafdeling een eigen vleugel van het lagere schoolgebouw aan Simon van Capelweg en vanaf dat moment zijn we een basisschool in een schoolgebouw.
Per 6 april 2010 zijn we in een nieuw schoolgebouw aan de Anemonenstraat in Noorden gehuisvest.
Noorden is van oorsprong een katholiek kerkdorp binnen de gemeente Nieuwkoop, landelijk gelegen in het “Groene Hart” van Zuid-Holland aan de Noordense Plassen. Vroeger was Noorden een langgerekt dorp, dat bijna uitsluitend lintbebouwing kende. De school staat op een centrale plaats in het dorp. Ongeveer 35 jaar geleden is achter de school in “De Kuil” een woonwijk ontstaan.
 

Visie 

Basisschool Antonius is een lerende school waar iedereen leert van en met elkaar. Leerlingen werken aan hun brede ontwikkeling. Leerkrachten en directie werken aan hun professionele ontwikkeling.

Onze school stelt zich tot doel het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op en aan te passen aan de mogelijkheden en behoeften van elk kind afzonderlijk. We streven ernaar dat ons onderwijs zoveel mogelijk recht doet aan verschillen tussen kinderen: afstemmend onderwijs. Een opdracht voor elke leerkracht. Bijzonder hierbij is het onderwijs aan kinderen met een “rugzak” en de talent-groep voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. In ons onderwijs hebben kinderen een actieve rol in hun eigen leerproces. Ons onderwijs is gebaseerd op de pijlers relatie, competentie en autonomie.
Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling tot volwaardige leden van de samenleving vinden wij van groot belang. We zijn ons als school er echter wel van bewust dat dit niet zonder kennisverwerving tot stand kan komen. We vinden dat kinderen op school moeten presteren, maar we zijn er van overtuigd dat “prestaties” voor ieder kind verschillend zullen zijn. Een voortdurende ontwikkeling van het eigen kunnen is ons doel. Ook het aanleren van de benodigde vaardigheden krijgt bijzondere aandacht tijdens de feedback-gesprekjes.
We willen de zelfstandigheid bij de kinderen ontwikkelen. Het kind moet leren denken en handelen op eigen wijze en vanuit eigen verantwoordelijkheid. Daarom streven we ernaar dat de sfeer en omgeving zodanig is ingericht dat de kinderen worden uitgenodigd tot het nemen van verantwoordelijkheid. Ze krijgen ruimte om fouten te maken.
Uitgaande van zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en het werken met weekprogramma’s werken de kinderen groepsdoorbrekend in units. Leerkrachten en kinderen werken gezamenlijk in units: unit-1 is groep 1 en 2, unit-2 is groep 3-4-5 en unit-3 is groep 6-7-8. Door dit onderwijs-concept zijn we beter in staat tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen.
 
 
Anemonenstraat 1
2431 XB NOORDEN
T. 0172-408257
F. 0172-408357