Print

Veenplaskantoor

De Raad van Beheer en de directeuren worden ondersteund door een aantal staffunctionarissen. De staffunctionarissen samen vormen het bestuursbureau.

Het bestuursbureau werkt vanuit het Veenplaskantoor en is gevestigd op:

Ambroziolaan 32
2441 AD  NIEUWVEEN
Tel.  0172-570204
Fax. 0172-573595
e-mail: info@veenplas.nl

Op het Veenplaskantoor ziijn werkzaam:

Mevrouw Drs. T.E.G. (Thea) Janson, directeur/bestuurder
De heer M.J. (Mart) Ripken, financial controller
Mevrouw C.C.L. (Carola) Leliveld, stafmedewerker Personeel en Organisatie
Mevrouw C.T.M. (Corina) van der Loo-van der Jagt, adm. medewerkende De Veenplas en Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Nieuwkoop