Print

ANBI

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit wil zeggen dat schenkingen aan De Veenplas, onder de daarvoor geldende voorwaarden, fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat De Veenplas is vrijgesteld van schenkingsrecht of erfbelasting.

SKB De Veenplas is geregistreerd in het ANBI-register met vestigingsplaats Nieuwveen.

ANBI geregistreerde instellingen zijn verplicht een aantal gegevens openbaar te maken.

Deze gegevens zijn:

Naam: Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas
RSIN nummer: 806498626
Contactgegevens: zie tabblad Contact
Bestuurssamenstelling:zie tabblad Organisatie-Raad van Beheer
Doelstelling: zie tabblad Organisatie-Uitgangspunten van nu
Beleidsplan
Beloningsbeleid  
Jaarverslag
ANBI-beschikking